SKRIFTLIG FRÅGA E-2624/02 från Markus Ferber (PPE-DE) till kommissionen. Genomförande av det nya direktivet om posttjänster 2002/39/EG.