Resolution om urbaniseringens sociala och miljömässiga konsekvenser, särskilt vad gäller en sund hantering av industri- och hushållsavfall i AVS-länderna