Resolutie over de sociale en milieugevolgen van verstedelijking, met name het deugdelijk beheer van industrieel en huishoudelijk afval in ACS-landen