Mål T-58/19: Talan väckt den 31 januari 2019 — Othman mot rådet