Zadeva T-58/19: Tožba, vložena 31. januarja 2019 – Othman/Svet