KIRJALLINEN KYSYMYS E-2402/00 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Alzheimer-hankkeiden tukeminen.