KIRJALLINEN KYSYMYS E-1002/02 esittäjä(t): María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) komissiolle. Sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää koskevien indikaattoreiden vahvistaminen.