Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 29/08/2002) keskittymän (Asia N:o COMP/M.2933 - DEXIA / BANCO POPULAR ESPANOL / FORTIOR) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)