KIRJALLINEN KYSYMYS E-0342/02 esittäjä(t): Pierre Jonckheer (Verts/ALE) komissiolle. Tuet ja hiiliavolouhokset Alto Carriónin alueella, Palenciassa (Espanja).