Direktiva Komisije 2010/20/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS o črtanju tolilfluanida kot aktivne snovi in preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (Besedilo velja za EGP)