Directiva 2010/20/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a elimina tolilfluanidul ca substanță activă și privind retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță (Text cu relevanță pentru SEE)