Komisijas Direktīva 2010/20/ES ( 2010. gada 9. marts ), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai svītrotu tolilfluanīdu kā darbīgo vielu, un par tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuru sastāvā ir minētā viela (Dokuments attiecas uz EEZ)