Komission direktiivi 2010/20/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010 , neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta tolyylifluanidin poistamiseksi tehoaineiden joukosta ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)