Kommissionens direktiv 2010/20/EU af 9. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at slette tolylfluanid som aktivstof og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolylfluanid (EØS-relevant tekst)