KIRJALLINEN KYSYMYS E-1569/01 esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komissiolle. Pyroteknisiä aineita sisältäviä esineitä koskeva riskinarviointi EU:ssa.