Komission suositus, annettu 17 päivänä tammikuuta 2001, moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajia koskevasta suurimmasta sallitusta veren alkoholipitoisuudesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4397)