Valtiontuki - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuesta C 30/2000 (ex N 766/99) - Bova - Alankomaat - Peru (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)