SKRIFTLIG FRÅGA E-3316/02 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Kärnkraft och förnybar energi.