SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3316/02 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Kernenergie en energie verkregen uit hernieuwbare bronnen.