KIRJALLINEN KYSYMYS E-3316/02 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Ydinenergia ja uusiutuvista lähteistä tuotettu energia.