KIRJALLINEN KYSYMYS E-1984/00 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) neuvostolle. Komission virkamiesten osallistuminen Belgian paikallisvaaleihin.