2001/788/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 2001, Ranskan uusia oliivipuuistutuksia koskevan muutetun ohjelman hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3436)