Palvelukseenottoilmoitus PE/239/S – Johtaja (tehtäväryhmä AD, palkkaluokka 14) – Käännöspääosasto – kansalaisille suunnatun kielen osasto