Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2001, Haitin kanssa AKT—EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti käydyn kuulemismenettelyn päättämisestä (2001/131/EY)