SKRIFTLIG FRÅGA E-0320/03 från Massimo Carraro (PSE)och Vincenzo Lavarra (PSE) till kommissionen. Import av fjäderfäkött.