KIRJALLINEN KYSYMYS E-0320/03 esittäjä(t): Massimo Carraro (PSE)ja Vincenzo Lavarra (PSE) komissiolle. Siipikarjanlihan tuonti.