ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0320/03 υποβολή: Massimo Carraro (PSE)και Vincenzo Lavarra (PSE) προς την Επιτροπή. Εισαγωγές κρεάτων από πουλερικά.