Ehdotus: neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöstä peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuoreiden munien tuontia koskevaan Venäjän federaation asettamaan kieltoon liittyvän tilanteen perusteellista tarkastelua varten kaikkien asiaa koskevien tietojen antamisesta yhteistyöneuvostolle