Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti järjestettävä yhteinen parlamentaarinen edustajakokous - Päätöslauselma Uusia AKT-valtioiden ja EU:n välisiä kauppasopimuksia koskevat neuvottelut