SKRIFTLIG FRÅGA P-1507/01 från Pere Esteve (ELDR) till kommissionen. Förlängning av den finansiering av vissa planer för förbättring av kvaliteten och saluföringen av vissa nötter och johannesbröd som godkändes år 1990.