ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1507/01 υποβολή: Pere Esteve (ELDR) προς την Επιτροπή. Παράταση της χρηματοδότησης ορισμένων σχεδίων βελτίωσης της ποιότητας και της εμπορίας των καρπών με κέλυφος και των χαρουπιών, που εγκρίθηκαν το 1990.