KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maanteiden tavarakuljetusten tilastoista 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 70/2012 täytäntöönpanosta