Nõukogu määrus (EÜ) nr 132/2001, 22. jaanuar 2001, millega kehtestatakse Poolast ja Ukrainast pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse Leedust pärineva impordi suhtes kohaldatav dumpinguvastane menetlus