Nařízení Rady (ES) č. 132/2001 ze dne 22. ledna 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Polska a Ukrajiny a o konenčém výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Litvy