Komission asetus (EY) N:o 1971/2000, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien mukaisesti vuoden 2000 neljänneksi vuosineljännekseksi ja uusien hakemusten jättämisestä