Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19 päivänä syyskuuta 2001 asiassa T-332/99, Paul Jestädt vastaan Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio (Vahingonkorvauskanne – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Maito – Lisämaksu – Viitemäärä – Asetus N:o 2330/98 – Tuottajien saamat korvaukset – Vanhentuminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)