2018 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/69, kuriuo panaikinama saugomos geografinės nuorodos „Carne de Morucha de Salamanca“ (SGN) registracija$