Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 28/02/2003) keskittymän (Asia N:o COMP/M.3035 - BERKSHIRE HATHAWAY / CONVERIUM / GAUM / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)