KIRJALLINEN KYSYMYS E-1201/00 esittäjä(t): Alexander de Roo (Verts/ALE) komissiolle. Asuinkerrostalojen rakentaminen IJmeeriin.