Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2342 - Techint/VAI/JV)