Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2342 — Techint/VAI/JV)