Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 13 päivänä maaliskuuta 2002 asiassa T-139/00, Laurent Bal vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö – Sisäinen kilpailu – Päätös olla hyväksymättä hakijaa kilpailuun – Vaadittu työkokemus)