Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/122 van de Commissie van 25 januari 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 722) (Voor de EER relevante tekst.)