Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/122 tal-25 ta' Jannar 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 722) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)