Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/122 оd 25. siječnja 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 722) (Tekst značajan za EGP.)