Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/122, annettu 25 päivänä tammikuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 722) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)