Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/122 af 25. januar 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 722) (EØS-relevant tekst.)