2011/612/UE: Decizia Parlamentului European din 10 mai 2011 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2009