Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 27 päivänä kesäkuuta 2001 asiassa T-214/00, X vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö – Virkamiehen velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut aikaisemmassa oikeusasteessa – Velkojana olevan toimielimen kuittauksena suorittama pidätys palkasta)