Dom afsagt af Retten i Første Instans den 27. juni 2001 i sag T-214/00, X mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemænd — tilpligtelse af en tjenestemand til at betale omkostningerne i en tidligere sag — institutionens fordring på tjenestemanden modregnet i hans vederlag)